Skip to main content

Privacy

Yogapraktijk Thea Smit respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en deelnemers aan de curussen.

Yogapraktijk Thea Smit verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Lijst met contactgegevens (mail of telefoonnummer indien u contact met ons opneemt).
  • Adresgegevens en telefoongegevens (indien u lessen bij ons volgt).

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

  • lijst met ingevulde inschrijfformulieren waarin u een aantal vragen heeft beantwoord. Deze gegevens worden alleen bewaard als u hier expliciet toestemming voor geeft.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Na afloop van de cursus eenmalig een uitnodiging te sturen voor een terugkomles

Yogapraktijk Thea Smit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Yogapraktijk Thea Smit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Yogapraktijk Thea Smit verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Yogapraktijk Thea Smit gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yogapraktijk(at)theasmit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogapraktijk Thea Smit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via

Website: www.theasmit.com
Telefoonnummer: +31615547168
Bedrijfsadres: Rubensstraat 68, 9718ME, Groningen

Beveiliging

Yogapraktijk Thea Smit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yogapraktijk(at)theasmit.com.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met yogapraktijk(at)theasmit.com.

Disclaimer

Eigen risico

Yogapraktijk Thea Smit  is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen en of oefeningen. Dit geldt voor de ingesproken oefeningen en persoonlijke lessen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Cookieverklaring

Yogapraktijk Thea Smit gebruikt geen cookies.